Goede Vrijdag Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag 7 april a.s. vindt de uitvoering plaats van de Marcuspassie in de sfeervolle Protestantse kerk in Noordwolde. (Hoofdstraat Oost /Oldeberkoperweg)

De passie vertelt het lijdensverhaal van Jezus volgens het evangelie van Marcus. Bekende koraalmelodieën worden gezongen door koor en samenzang en ook zijn er indringende spreekrollen.
Tekst en muziek is samengesteld door organist Adriaan Oudkerk, die ook initiatiefnemer is voor dit project.
Medewerking wordt verleend door Zangersgroep Lindestreek met projectzangers uit de regio o.l.v. Inge Joldersma, spreekrollen door Andries Hornstra, Aally Molenaar, Fokje Peereboom, Marrie Hornstra en Ydo van den Brug; muzikale medewerking door Inge de Vries, (alt)hobo, Adriaan Oudkerk, kistorgel en Froukje Poelman, grootorgel.
Het belooft een indrukwekkende uitvoering te worden, eindigend in stilte… als opmaat naar Stille Zaterdag en Pasen.
De uitvoering vindt plaats onder auspiciën van de Protestantse Gemeente Lindestreek en is gratis toegankelijk. Aanvang: 20.00 uur. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur.
 
terug