KERKHISTORIE NOORDWOLDE KERKHISTORIE NOORDWOLDE

Rond 1100
Tijdens grondwerkzaamheden bij de bouw van de straat "Het Rode Dorp" (1 km ten noorden van deze kerk), in 1920, vond men overblijfselen van een rond kerkhof, omgeven door een gracht uit de 10e eeuw, met daarop een eenvoudig tufstenen zaalkerkje van 7.20 m lang (ongeveer 1100).

lees meer »
 
19de eeuw

19de eeuw

In het begin van deze eeuw heerst er grote armoede in Nederland. Om deze armoede te bestrijden richt Generaal van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Hij wilde verpauperde stadsbewoners een nieuw leven laten beginnen door ze, onder leiding, het boerenbedrijf te leren. Tot dat doel werd in de buurt van Vledder het landgoed "Westerbeeksloot" gekocht. De woeste grond wordt door de arme mensen, die tegen betaling zijn gestuurd naar hier, onder deskundige leiding gekoloniseerd. Zo ontstaan de koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord.
 

lees meer »
 
Ds. H. Edema van der Tuuk 1869 -1879 Ds. H. Edema van der Tuuk 1869 -1879


 De Floreenplichtingen zijn in deze jaren heel gelukkig in hun keuze van predikanten. In 1869 komt ds. H. Edema van der Tuuk.
 

lees meer »
 
Ds. F. Reitsma 1903- 1911 Ds. F. Reitsma 1903- 1911


Dit is de toestand als ds. Frits Reitsma zijn intrede doet in Noordwolde. Hij treft een verwaarloosde gemeente aan, waar de kerkelijke belangstelling afneemt.

lees meer »
 
Kerkrestauratie 1964-1967 Kerkrestauratie 1964-1967

http://gemeentelindestreek.protestantsekerk.net/fotoalbums
Doel was eerst de kerk zo te herstellen dat ze weer te gebruiken was.

lees meer »