Voedselbank Weststellingwerf Voedselbank Weststellingwerf

Brief van de voedselbank aan allen die hen steunden waaronder Protestantse Gemeente Lindestreek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan allen die de Voedselbank in 2017 steunden
 
Dank voor jullie onmisbare steun
 
Nog een uitgifte te gaan en 2017 zit er op. Een jaar, waar we als Voedselbank met een zeker tevreden gevoel op terug kunnen kijken ook al maken op het eind van dit jaar nog steeds  75 gezinnen in onze gemeente gebruik van deze vorm van noodhulp. Een aantal dat in tegenstelling tot veel andere voedselbanken maar niet zakt, waardoor we nog steeds in de top vijf van Friesland bivakkeren.
Blij zijn we met name vanwege het omgekeerde beleid, waardoor  lokale supermarkten hun overgebleven voorraden niet meer terug hoeven sturen naar centrale magazijnen maar deze veelal op de THT datum ingevroren producten rechtstreeks ter beschikking mogen stellen van de voedselbanken. Een aanpak, die tijdwinst oplevert, verloopt langs korte lijnen, logistieke problemen voorkomt, voedselverspilling tegen gaat en de voedselbanken veel meer producten oplevert.
Daarnaast doneerden tal van kerken, bedrijven, een groeiend aantal particulieren en maatschappelijke instellingen ook in 2017  geld, goederen of diensten aan de voedselbank Weststellingwerf, waardoor we meer konden doen richting onze gezinnen. Ook de vijfduizend euro van de gemeente in het afgelopen jaar en ook beschikbaar voor 2018 heeft bijgedragen aan kwalitatief betere en gezondere pakketten voor met name gezinnen met kinderen.
Ook het feit dat er binnen de thematafel Armoedebeleid meer overleg is tussen vrijwilligersorganisaties en gebiedsteamwerkers over het voorkomen en oplossen van armoede en schulden maken dat we met een zeker optimisme uitkijken naar 2018. Een jaar, waarin alle Friese voedselbanken samen een eigen distributiecentrum hopen te openen, de criteria voor toelating tot de voedselbank opnieuw verruimd zullen worden, steeds meer media aandacht besteden aan het instituut Voedselbank  en ook de lokale politiek zich verder wil beraden over de positie van onze voedselbank binnen het gemeentelijk armoedebeleid.
Rest ons jullie allen dank te zeggen voor de steun in welke vorm dan ook die we in 2017 mochten ontvangen en alle goeds toe te wensen voor 2018, waarin we ook dan SAMEN een reddingsboei hopen te zijn voor  mensen die door welke oorzaak dan ook nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Bestuur en vrijwilligers Voedselbank Weststellingwerf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================
Met onderstaande link komt u op de website van de voedselbank waar u alles over de voedselbank kunt lezen.

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2017

Naar de voedselbank

terug