DE TWAALF KLEINE PROFETEN DE TWAALF KLEINE PROFETEN
DE TWAALF KLEINE PROFETEN
In de kerk horen wij weinig over de kleine profeten (de Bijbelboeken Hosea tot en met Maleachi). Het blijft vaak bij het verhaal van Jona én Micha’s aankondiging dat de Messias in Bethlehem zal worden geboren. Ondanks hun beperkte omvang, hebben deze profeten een diepgang die er wezen mag. Hun boodschap is duidelijk: neem je geloofsovertuiging serieus en doe recht. Zij richten zich telkens opnieuw tot de mensen wanneer die dat niet doen. En met des te meer felheid als dit mensen betreft die verantwoordelijkheid dragen als vertegenwoordiger van God, als koning, rechter of priester. Een viertal middagen willen wij een aantal van deze kleine profetenboeken met elkaar lezen. Niet alleen gaan wij op zoek naar de betekenis van de profetenwoorden in hun historische context, maar ook in het besef dat mensen een tegenstem nodig hebben om zich te kunnen bezinnen op hun doen en laten. Zonder die profetische tegenstem zou onze wereld er ook vandaag aanzienlijk slechter aan toe zijn. Wij lezen een aantal kleine profeten in een nieuwe vertaling met toelichting naast de NBV21. Deze vertaling met toelichting zal tevoren als kopieën worden verstrekt. (Mensen mogen ook zelf het boek van Gerard Swüste, Omkeren naar de Levende: De twaalf Kleine Profeten vertaald en toegelicht, € 34,99 aanschaffen

Wanneer: dinsdag 26 september,
17 oktober,
7 november en 28 november
Tijdstip:
Waar:
Opgave/
Info:
14.00 tot 16.00 uur
het Anker
ds. Alco Meesters,
0561-476869
acmeesters@hetnet.nl

Graag opgave vóór 6 september i.v.m. het maken en verstrekken van de kopieën
 
terug