KERKENRAAD KERKENRAAD

Kerkenraad Gemeente Lindestreek


Voorzitter: mevrouw F.A.  Peereboom, Mulderstraat 32, 8395 RA Steggerda, telefoon 0561- 441019

Scriba: mevrouw A. Molenaar- Flokstra  telefoon 0653849553
mailadres:

Het postadres van de gemeente Lindestreek is Oldeberkoperweg 1
8391 Te Noordwolde.

 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Administrateur financiën: de heer A.P Timmermans
Telefoon : 0644040182
E-mail:

Voorzitter: H, Dekker
Telefoon : 0621401015
E-mail:

Secretaris de: heer H.van der Draai
E-mail: 


Bankrekening Protestantse Gemeente Lindestreek:
NL03 RABO 0361 2438 12

Collectemunten:
Bestellen door overboeking op bankrekening NL49 RABO 3632 8413 30 t.n.v. Protestantse Gemeente Lindestreek. U dient aan te geven welke munten ( € 1.00 of € 0.50) u wenst. De munten worden de 1e en 2e zondag van de maand uitgereikt.
Info: J. van der Berg, telefoon 0561 441708.