KERKENRAAD KERKENRAAD

Kerkenraad Gemeente Lindestreek


Voorzitter: mevrouw H. Gietema, Mulderstraat 6, 8395 RA Steggerda, telefoon 0561-441654

Scriba: mevrouw A. Molenaar- Flokstra  telefoon 0653849553
mailadres:

Het postadres van de gemeente Lindestreek is Oldeberkoperweg 1
8391 Te Noordwolde.

 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Administrateur: de heer K. van der Kooij
Telefoon : 0561-433389
E-mail:


Bankrekening Protestantse Gemeente Lindestreek:
NL03 RABO 0361 2438 12

Collectemunten:
Bestellen door overboeking op bankrekening NL49 RABO 3632 8413 30 t.n.v. Protestantse Gemeente Lindestreek. U dient aan te geven welke munten ( € 1.00 of € 0.50) u wenst. De munten worden de 1e en 2e zondag van de maand uitgereikt.
Info: J. van der Berg, telefoon 0561 441708.