KERKENRAAD KERKENRAAD
Kerkenraad Gemeente Lindestreek

Voorzitter: ds. Alco Meesters
Emailadres: acmeesters@hetnet.nl

Scriba: mevrouw Hinke Gietema
Emailadres: scriba.lindestreek@gmail.com

Het postadres van de gemeente Lindestreek is Oldeberkoperweg 1
8391 TE Noordwolde.

 

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Administrateur financiën: Mevrouw A. de Vos
E-mail: cvk.prot.gem.lindestreek@gmail.com
Telefoon: 06-53386658

Voorzitter: H, Dekker
Telefoon : 0621401015
E-mail: dekkersland@home.nl

Bankrekening Protestantse Gemeente Lindestreek:
NL03 RABO 0361 2438 12

Begraafplaats Steggerda 
Contactpersoon: de heer G. Kuperus
E-mail adres: kuperus.hogeling@comveeweb.nl 
Tel: 0561-431533
Begraafplaats de Hoeve 
Contactpersoon: de heer A. Hornstra
E-mail: ......................                           
Tel: 06-51540427
 


Collectemunten:
Bestellen door overboeking op bankrekening NL49 RABO 3632 8413 30 t.n.v. Protestantse Gemeente Lindestreek. U dient aan te geven welke munten ( € 1.00 of € 0.50) u wenst. De munten worden de 1e en 2e zondag van de maand uitgereikt.
Info: J. van der Berg, telefoon 0561 441708.