Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

En zie, de Geest van God die in den beginne over het water zweefde, de adem van God die Adam levensadem gaf, de geest die Mozes en Elia en Jezus bezielde, die geest, die bezielde nu ook de discipelen: vurig begonnen zij ter plekke te getuigen. En zij spraken zo dat alle mensen in Jeruzalem, joden en vreemdelingen, hen in hun eigen taal konden verstaan.

‘Jullie weten toch waar onze profeten van droomden? Zij droomden van een wereld waarin kinderen onbezorgd kunnen spelen, waarin grote mensen geen oorlog meer voeren, waarin rijken hun rijkdom met armen delen, gezonde mensen zich over de zieken ontfermen, sterke mensen zich om de zwakken bekommeren en waarin oude mensen niet bang zijn voor de dood. En zal ik jullie eens wat zeggen? Ik geloof dat die droom werkelijkheid wordt, wanneer wij in de geest van Jezus leven. Dan komt het koninkrijk van God, vast en zeker. Amen.’
‘Amen,’ zeiden de mensen.


Inmiddels ligt het winterseizoen met zijn activiteiten grotendeels achter ons. Terugkijkend wil ik mijn waardering uitspreken voor de makers van de liturgische bloemstukken in de Veertigdagentijd en met Pasen, en voor de leiding van de Kindernevendienst die er altijd weer wat van weet te maken!

Komende maanden zullen we 2 diensten gezamenlijk met de Rooms-Katholieke parochie van Steggerda houden. Allereerst is dat de dienst op Hemelvaartsdag. Deze dienst vindt plaats in onze kerk en na afloop is er koffiedrinken in het Anker. De andere dienst is de tentdienst tijdens het Steggerdafeest op zondag 17 juni. Die zondag is er eveneens een kerkdienst in de kerk van Noordwolde.

Maandag 28 mei begin ik aan het laatste blok van de Klinisch Pastorale Vorming (KPV). Dit blok duurt, evenals de vorige blokken, 3 weken en dan is het klaar! Ik vind het een waardevolle opleiding en ben dankbaar dat de kerkenraad mij de ruimte geeft haar te volgen. Zo nu en dan krijg ik vanuit de gemeente een opmerking dat ik ben veranderd (in positieve zin!) en dat dank ik onder andere aan de KPV. Van maandag 30 april tot en met zondag 6 mei neem ik vakantie. Mijn kinderen hebben meivakantie en zijn in Steggerda. Mocht u van 30 april-6 mei en van 28 mei-17 juni een predikant nodig hebben dan dient u contact op te nemen met iemand van de kerkenraad en die zal u verder helpen.

Ik wens allen die leven met moeite, zorg of gemis veel sterkte. Moge geloof, hoop en liefde u dragen.
Een hartelijke groet, ds. Alco Meesters

terug