Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant

In de kerkenraad is besloten mededelen van het overlijden van een gemeentelid vanaf nu iets anders vorm te geven. Thans volgt er na de mededeling een stilte om de overleden persoon te gedenken waarna we gaan zitten. In de toekomst zal er na de mededeling een korte stilte volgen waarna we ter nagedachtenis aan de overleden persoon een lied zullen zingen. Dit lied zal door de voorganger worden uitgezocht, eventueel in samenspraak met de familie van de overledene. Wanneer we zijn uitgezongen, mag u weer gaan zitten.

Zondag 4 november is de jaarlijkse Oogstdienst. U wordt gevraagd die zondag houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank Weststellingwerf mee naar de kerk te nemen. De laatste zondag van deze maand, 25 november, willen we onze overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar gedenken. We steken een kaars aan na het uitspreken van hun naam ten teken dat zij geborgen zijn in Gods genade.

Ik wens u allen Gods zegen toe en zij die leven met moeite, zorg of gemis de nabijheid van God en mensen.

Ds. Alco Meesters

terug