Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant
De komende weken ben ik een aantal dagen afwezig of vrij: maandag 14 tot en met woensdag 16 september én maandag 19 tot en met zondag 25 oktober (herfstvakantie).

Tot slot wil ik de wens uitspreken dat wij als gemeente van Christus ondanks de onzekere tijd waarin we leven een goed winterseizoen tegemoet mogen gaan onder de zegen van de Algoede.

Ds. Alco Meesters
 
terug