Om over na te denken. Om over na te denken.
Thuiskomen
In de gelijkenis van een vader met twee zonen loopt de jongste zoon van huis weg naar een ver land, en blijft de oudste zoon thuis en doet zijn plicht (Lucas 15:11-31). De jongste zoon leidt een losbandig leven met drank en vrouwen, de oudste zoon is even ver van huis, want hij doet niets dan werken en zich plichtsgetrouw van zijn taken kwijten. Beiden zijn verloren. de vader heeft verdriet over zijn zoons, want met geen van beiden heeft hij de innige band die hij zo graag zou willen. Wellust en kille gehoorzaamheid kunnen mensen beletten om kinderen van God te zijn. Of ik nu meer lijk op de jongste zoon of op de oudste zoon, ik moet thuiskomen en rust vinden in Gods omarming. God houdt echt van mij.

(uit: Henri Nouwen, Brood voor onderweg, 30 juni)

Een levenslange reis
Thuiskomen is een reis waar je een leven lang over doet. Er zijn altijd weer stukjes van je die weglopen en verdwalen, of die verstrikt raken in rancune. Voor je het goed en wel beseft ben je ver van huis, met begerige fantasieën of van haat vervulde gedachten. Je nacht- en dagdromen herinneren je eraan hoe ver je verdwaald bent. Bidden, vasten en voor anderen zorgen zijn een goede hulp om de terugweg weer te vinden. Op weg naar huis merk je hoe lang de reis duurt. Maar je mag de moed niet verliezen. Jezus gaat
met je mee en spreekt met je op de lange weg. Als je zorgvuldig luistert, merk je dat je onderweg al een beetje thuis bent.


(uit: Henri Nouwen, Brood voor onderweg, 1 juli)


Ds. Alco Meesters 
terug