Om over na te denken Om over na te denken
Onze tekst spreekt over een blijdschap die kracht geeft. Dat is opvallend. Blijdschap kan je opbeuren, blijdschap kan je pijn even verzach-ten, maar kracht?
Het is ook geen blijdschap die opgewekt moet worden door lachmachines maar het is een blijdschap die je gegeven wordt. Dat is geweldig nieuws.
Over welke blijdschap wordt hier gesproken? Over Blijdschap die God geeft! Daar kan geen andere blijdschap tegenop. God geeft het zelf. Hij wil het je in je hart geven: ‘U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden’. Psalm 4: 7 (Herziene Statenvertaling). Dat moet wel een hele grote vreugde zijn. Hoe dichter je bij God komt hoe meer blijdschap je zult ervaren. Hoe verder van God af hoe meer onvrede, onrust en ontevredenheid.
Voor kracht staat hier een woord dat betekent: ’plaats of middel van veiligheid, bescherming, toevlucht, sterkte, stevigheid, haven, vesting’. Als je de vreugde van God in je hart hebt dan voel jij je veilig, geborgen. Dan geeft dat diepe vreugde en zekerheid.

Je kunt je vreugde ergens anders in zoeken: in geld, in een vakantie, in het drinken van veel alcohol. Maar dat is blijdschap die voorbij gaat, de blijdschap die God je wil geven duurt eeuwig. ‘Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vre-de en blijdschap’ (Romeinen 14: 17). Vrede en blijdschap worden hier ook in één adem genoemd. Mensen die de echte blijdschap niet kennen rennen overal heen om het te vinden. Ze zijn altijd op zoek en kennen geen vrede.

Echte blijdschap vind je bij God. Als je heel dicht bij Hem leeft, ervaar je die blijdschap ook. In Psalm 16: 11 staat: ‘U maakt mij het pad ten leven bekend; overvoed en blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd’.
In de Engelse vertaling (King James) staat: ‘In thy presence is fulness of joy’. In Uw tegenwoordigheid is een overvloed van blijdschap. Hoe dichter je bij God komt hoe meer blijdschap je zult ervaren.
Die blijdschap wil ik wel, en jij?

Uit: Kruislinks door Ite Wolters
terug