Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant
Dit jaar konden we weer vanouds Pasen vieren. Het deed veel gemeenteleden goed om op Witte Donderdag staande in een kring rondom de avondmaalstafel de Maaltijd van de Heer te kunnen vieren. Ook over de diensten op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Paasmorgen waren gemeenteleden positief. Dit kwam mede door de medewerking van de zangersgroep onder leiding van Inge Joldersma. Hun bijdrage voegde echt iets toe aan de beleving die bij deze dagen hoort. Op Eerste Paasdag rondde de kindernevendienst zijn Veertigdagenproject af. Wat was het een feest om al die kinderen met hun feesthoedjes voorin de kerk te zien!

Tien gemeenteleden zijn op de bijeenkomsten over het boek Eindelijk thuis van Henri Nouwen afgekomen. Voorafgaande aan elke bijeenkomst wordt er een gedeelte gelezen waarna we met elkaar in gesprek gaan. Het boek werd in het jaar 2011 door de lezers van het dagblad Trouw verkozen tot het mooiste spirituele boek. Ik vermoed dat veel van de deelnemers dit kunnen beamen. Ons gesprek is open en persoonlijk, en daardoor waardevol.

Zondag 15 mei hopen we weer een 4-jarigen dienst te houden. Dat is een dienst die speciaal gericht is op de allerjongsten. Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, is er na drie jaar weer een gezamenlijke dienst met onze Rooms-Katholieke broeders en zusters in de protestantse kerk van Steggerda. We hopen op een goede opkomst.

De kerkenraad heeft besloten naar aanleiding van
de oorlog in Oekraïne De Kosterije in Noordwolde beschikbaar te stellen voor opvang van vluchtelingen. Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen. Ook heeft zij besloten om voortaan op zondagochtend de galerij in de kerk te sluiten. De corona-periode heeft uitgewezen dat iedereen prima beneden kan zitten.

Ik wens tot slot allen die leven met moeite, zorgof gemis veel sterkte. Moge geloof, hoop en liefde u dragen.


Een hartelijke groet,
Ds. Alco Meesters
 
 
terug