Nieuws van de predikant Nieuws van de predikant
In februari zijn er twee bijeenkomsten voor de betekenis van het kruis en de opstanding van Jezus. De bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag 1 en 15 februari van 14.00-15.30 uur in het Anker. Wie nog mee wil doen, is van harte welkom. De jaarlijkse oudermiddag wordt dit jaar iets later gehouden dan voorgaande jaren, namelijk op dinsdag 7 maart. Ouderen (70+) worden hiervoor speciaal uitgenodigd. Dit voorjaar wil ik weer belijdeniscatechese geven. Mochten er gemeenteleden zijn die overwegen belijdenis van hun geloof te doen óf meer willen weten over het christelijk geloof dan kunnen zij contact met mij opnemen. In onderling overleg bekijken we wanneer en waar de belijdeniscatechese gehouden zal worden. Tot slot wil ik iedereen die leeft met moeite, zorg of gemis veel sterkte toewensen. Moge geloof, hoop en liefde u dragen.

Een hartelijke groet,
ds. Alco Meesters
 
terug