BELIJDENISCATECHESE BELIJDENISCATECHESE
Als er mensen zijn die overwegen belijdenis van hun geloof te doen óf graag met andere mensen over het christelijke geloof en de rol van de kerk daarin willen praten, is er belijdeniscatechese. Het volgen hiervan hoeft dus niet noodzakelijkerwijs tot het doen van belijdenis te leiden. Je kunt haar ook als een oriëntatie op de inhoud van het christelijke geloof gebruiken om later te beslissen of je wel of niet belijdenis wilt doen. 

Opgave/info: ds. Alco Meesters, 0561-476869
                    acmeesters@hetnet.nl
 
terug