Geachte lezer. Geachte lezer.
Beste kerkgemeente,
Als u het nieuws hebt gevolgd, kunt u het zich waarschijnlijk moeilijk voorstellen dat ik dit bericht verstuur vanuit een vredige plek in ZuidSudan. Aan het begin van dit jaar was het erg spannend of het voor mij mogelijk was om terug te keren naar dit land en of überhaupt onze studenten zouden terugkeren naar Emmanuel Christian College (ECC). Maar in februari mocht ik als eerste van start gaan met een klas en al snel stroomde de campus vol met studenten. Het was verbazingwekkend hoeveel nieuwe studenten zich inschreven dit jaar voor de lerarenopleiding! Ook de tweede en derdejaars studenten zijn inmiddels bijna allemaal terug. Enkele studenten die aan het begin van dit termijn niet konden reizen vanwege de veiligheidssituatie in het gebied waar zij zich bevonden, zijn druk bezig met het inhalen van vakken die ze hebben gemist.

Inmiddels trainen wij 112 studenten in onze lerarenopleiding; 82 voltijds diploma studenten en 30 parttime studenten die lesgeven in het basisonderwijs en tijdens de vakanties vakken volgen om een certificaat te behalen. Dit jaar zullen 25 studenten afstuderen. In begin augustus hebben deze afstuderende studenten hun eindstages op een fantastische manier uitgevoerd op basisscholen in onze regio. We hebben er alle vertrouwen in dat ze vaardig zijn in hun professie als leerkracht en ook op een goede manier andere leerkrachten in Zuid Sudan kunnen begeleiden. In de afgelopen drie jaar zijn ze een transformatieproces ondergaan en nu zijn ze er klaar voor om een verschil te maken inverschillende regio’s in Zuid Sudan.

Het is onze visie om meer studenten en gebieden in Zuid Sudan te bereiken en meer kwalitatief christelijk onderwijs te bieden aan (toekomstige) leerkrachten en aan de kinderen diezij lesgeven. Afgestudeerde en afstuderende studenten en kerkelijk leiders geven aan een belangrijke rol te willen vervullen in het onderwijs in andere gebieden in Zuid Sudan. Wij hebben het idee dat de tijd rijp is om uit te breiden naar de gebieden waar het relatief vredig is en waar veel scholen maar geen getrainde leerkrachten aanwezig zijn. Wij zien er naar uit om onze afstuderende studenten in te zetten. Daarom zal ECC in 2015 vijf afstuderende studenten aannemen als tutoren in de lerarenopleiding. In 4 nieuwe regio’s zullen we het deeltijdscertificatenprogramma starten. Samen met de 5 nieuwe tutoren hopen wij in 2015 honderd extra studenten in de nieuwe regio’s te kunnen trainen. ECC heeft de mogelijkheid om een deel van de training te bekostigen. Maar er is nog een bedrag van € 25.000,00 nodig om de studenten te voorzien van een docent, reiskosten naar de regio, vergoeding voor de tutoren, één maaltijd (lunch) per dag tijdens de training en van onderwijsmateriaal.

Via Harm en Hinke heb ik begrepen dat jullie tijdens de Startzondag een sponsorloop zullen houden voor het werk dat wij doen in Zuid Sudan. Jullie bijdrage en al jullie inzet is een enorme bemoediging voor mij! Wat geweldig dat wij op die manier samenwerken! Ik hoop dat ik jullie door middel van de informatie in het bovenstaande verhaal nog meer heb kunnen motiveren om rondjes te rennen voor al die kinderendie in de toekomst een goede leerkracht zullenhebben! Ook wil ik jullie vragen om te blijven bidden voor onze studenten en voor de situatie in het land. Zoals de media aangeeft verwachten de mensen een hongersnood dit jaar en ook lijkt het vredesproces in dit land een lang proces te zijn. Wij zien God aan het werk in de levens van onze studenten en geloven zeker dat jullie gebeden niet voor niets zijn. Bedankt voor alles!
 
Gods zegen vanuit Zuid Sudan, Hilde van der Draai
 
terug