DANKBAAR ZIJN… DANKBAAR ZIJN…
Dankbaar zijn
wat is dat soms toch lastig
want meestal is ondankbaarheid
heel standvastig
zonder werk, ouderdom of een lang ziekbed
dan is dankbaarheid zomaar verdwenen
en slaan we vaak aan het mopperen
tot diep uit onze tenen.

Maar… wat is het belangrijk
om toch blijmoedig en dankbaar te blijven
en soms kan het helpen
om alles gewoon van je af te schrijven
dan kan er ruimte komen
om de goede dingen op te merken
want werkelijk waar, zulke momenten
kunnen je troosten en versterken.

Laten we God maar danken
voor troost en kracht die Hij ons geeft
want Hij weet echt wel
wat in onze harten leeft
kom maar tot rust, dan voel je de kracht
dat we werkelijk zijn geborgen
want Hij houdt over ons de wacht
tot elke nieuwe morgen.

Woorden uit het hart
terug