De bijbels in onze gemeente De bijbels in onze gemeente

De oudste bijbel die de gemeente heeft is de kanselbijbel van de kerk van Vinkega. Hij is gedrukt in 1657 bij de Weduwe wijlen Paulus Aertsz van Ravensteijn te Amsterdam. Daar is ook de eerste druk in 1637 uitgegeven. Van de koperen sloten zit er nog één aan, dat echter niet bruikbaar is. Wanneer deze bijbel in het bezit van de gemeente is gekomen is niet bekend. Voor in de bijbel staat te volgende te lezen:
Deze bijbel is opnieuw ingebonden in 1832 H. Pennink  V.D.M.

Deze regel wijst erop dat de kanselbijbel dus reeds in 1832 in het bezit van de gemeente was. H. Pennink is de predikant die in de gemeente gestaan heeft van 1830 tot 1873. Hij is evenals zijn vrouw als een van hun kinderen op Steggerda begraven. De letters V.D.M. zijn een afkorting van Verdi Divini Minister of te wel dienaar des goddelijken woords.

De kanselbijbel van Steggerda is van veel jongere datum. Het precieze jaar van uitgave staat er niet meer in. Een zogenaamd Acte van waarborg die er in opgenomen is geeft het jaartal 1867 aan. Voorts lezen we: geschenk van de Hoogwelgeb. Heer Mr. Baron W.R. te ’s Gr. aan de Herv. Gem. te Steggerda c.a. In gebruik genomen bij de inwijding van de gerestaureerde kerk te Steggerda op Zondagmorgen den 11en Februari 1900 door den Voorganger der Gemeente ds J. Groeneweg. Tekst der inwijding Openbaring 21:5a. En die op den troon zat zeide: Zie ik maak alle dingen nieuw.
 
Er is een prachtige anekdote rond deze bijbel:
In juni 1996 werd in de kanselbijbel een briefje gevonden wat gedateerd was Pasen 1945.
De oorspronkelijk tekst was:
In het noodziekenhuisje te Wolvega worden thans vier ernstige T.B.C patiënten verpleegd.
De menschen hebben allereerste behoefte aan goede voeding, waarvoor natuurlijk eieren noodig zijn. Onder de patiënten bevind zich een meisje van ruim twintig jaar. Zij is loopend uit Rotterdam in Wolvega aangekomen en bleek toen ziek te zijn en zwaar T.B.C. en ernstig ondervoed.
Zij was voornemens een dienstbetrekking te zoeken op een Friesche boerderij en moest daarom eerst onderzocht worden en toen bleek dat ze zwaar ziek was.
Nu doet zich de laatste weeken de groote moeilijkheid voor om aan de noodige eieren tekomen, reden waarom deze bekendmaking alhier plaats heeft. Zij die zelf kippen houden en hiervoor per week eenige eieren beschikbaar wil stellen kunnen zich hiervoor aangeven bij Kerkvoogd Nijenhuis.
De eieren worden behoorlijk betaald maar de prijs van f 1,20 per stuk zooals den beheerder van deze zaak de vorige week noodgedwongen moest betalen, dat gaat natuurlijk niet.
De eieren worden van huis gehaald en zoo noodig mag de prijs 25 cts bedragen, liever iets minder.
Voor de Paachdagen is in de nood ruim voorzien.
Hier wordt de gemeente de gelegenheid geboden om te voldoen aan het bevel “Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus”.
 
Steggerda, Paaschen 1945
 
Het avondmaalsstel is afkomstig uit Taizé, de internationale oecumenische gemeenschap in Frankrijk en is in 2006 door da. Martje Veenstra-Oving aan de kerk geschonken.
terug