(Historietje) De kanselbijbels van Vinkega en Steggerda (Historietje) De kanselbijbels van Vinkega en Steggerda
De kanselbijbel van Steggerda is van veel jongere datum. Het precieze jaar van uitgave staat er niet meer in. Een zogenaamde Acte van waarborg die erin opgenomen is, geeft het jaar-tal 1867 aan. Voorts lezen we: geschenk van de Hoogwelgeboren Heer Mr. Baron W.R. te ’s Gr. aan de Herv. Gem. te Steggerda c.a. In gebruik genomen bij de inwijding van de gerestaureerde kerk te Steggerda op Zondagmorgen den 11den
Februari 1900 door den Voorganger der Gemeente ds J. Groeneweg. Tekst der inwijding Openbaring 21:5a. En die op den troon zat zeide: Zie ik maak alle dingen nieuw.
Er is een prachtige anekdote rond deze Bijbel: In juni 1996 werd in de kanselbijbel een briefje gevonden,gedateerd Pasen 1945.
De oorspronkelijk tekst was:
In het noodziekenhuisje te Wolvega worden thans vier ernstige T.B.C.-patiënten verpleegd. De menschen hebben allereerste behoefte aangoede voeding, waarvoor natuurlijk eieren noodig zijn. Onder de patiënten bevind zich een meisje van ruim twintig jaar. Zij is loopend uit Rotterdam in Wolvega aangekomen en bleek toen ziek te zijn en zwaar T.B.C. en ernstig on-dervoed. Zij was voornemens een dienstbetrekking te zoeken op een Friesche boerderij en moest daarom eerst onderzocht worden en toen bleek dat ze zwaar ziek was.
Nu doet zich de laatste weeken de groote moeilijkheid voor om aan de noodige eieren te komen, reden waarom deze bekendmaking alhier plaats heeft. Zij die zelf kippen houden en hiervoor per week eenige eieren beschikbaar willen stellen kunnen zich hiervoor aangeven bij Kerk-voogd Nijenhuis.
De eieren worden behoorlijk betaald maar de prijs van f 1,20 per stuk zooals den beheerder van deze zaak de vorige week noodgedwongen moest betalen, dat gaat natuurlijk niet. De eieren worden van huis gehaald en zoo noodig mag de prijs 25 cts bedragen, liever iets minder. Voor de Paaschdagen is in de nood ruim voorzien. Hier wordt de gemeente de gelegenheid geboden om te voldoen aan het bevel “Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus”.

Steggerda, Paaschen 1945
terug