Historietje Historietje
Symbolen in de kerk

Kleden en kleding
Eén van de kenmerken van de eredienst is zorgvuldigheid. Dit komt in de kerk van alle eeuwen tot uiting in de eerbied voor de verkondiging van GodsWoord, de bediening van de sacramenten, de teksten en muziek van gebeden en liederen. We vinden deze zorg, gecombineerd met schoonheid en duurzaamheid terug in de inrich-ting van de kerkgebouwen, in de kledij van de voorgangers en in de attributen voor de eredienst.
Het gebruik van liturgische kleden en kleding is dus niet zomaar ontstaan, het heeft duidelijk een betekenis. Bij de aankleding van kerkge-bouw en voorgangers, maakt men gebruik van speelse symbooltaal van kleur en kleed. Om Gods Woord in de kerk gestalte te geven hebben we dus velerlei hulpmiddelen, symbolen, nodig,Symbool van de taal, het geschreven en gesproken woord. In het nieuwe testament kunnen we lezen hoe hoog Jezus de betekenis van symbolen achtte. In zijn onderricht gebruikt Hij talloze beelden: lam, herder, wijnstok, licht, water, brood. Het gebruik van kleuren in de christelijke eredienst heeft een gevarieerde geschiedenis. In de eerste eeuwen werden bij voorkeur witte kleden gedragen door de voorgangers. Wit is de kleur van reinheid, van vergeving der zonden en toewijding aan God. De kerken in het Oosten zijn deze traditie van de eerste duizend jaar trouw gebleven. In het Westen heeft de kerk, mede door de welvaart, het gebruik van gevarieerde en rijke sortering in kleuren en kleden, mogelijk gemaakt. De eerste officiële Romeinse regel voor het gebruik van kleuren gaf aan: rood voor martelaarsdagen, zwart voor de boetetijden en groen voor de overige dagen. Opmerkelijk is dat de kleurregeling werd ontleend aan de gewaden van de ambtsdragers en niet aan de inrichting van de kerkgebouwen.

Het oudste gebruik van de kleden in het kerkgebouw betreft de bedekking van de tafel waarop brood en wijn stonden. Het was een wit kleed, gemaakt van zijde, wol of linnen. De huidige belangstelling voor de aankleding van het kerkgebouw is pas een eeuw oud. De kleden die op de tafel van het liturgisch gedeelte in de kerk in Noordwolde gebruikt worden, zijn ontworpen en vervaardigd door ons gemeentelid mevrouw Klaske Collou. Met haar kennis van stoffen, gevoel voor kleuren, haar uiterste precisie en de kerkelijke symboliek zijn er door haar drie kleden gemaakt, passend in de christelijke eredienst. Het witte kleed, met daarop de afbeelding van de twee vissen en vijf broden. Het paarse kleed met de P van het Christusmonogram met daarin prachtig verwerkt de korenaren. Het beeld van de oogst die groeit uit het zaad. Het groene kleed met daarbij passend de stola. In een volgend artikel meer over het liturgisch gewaad en uitleg over de kleuren en symbolen die in de kerk worden gebruikt.
terug