Vrede en vertrouwen Vrede en vertrouwen

De engel zegt tegen Maria dat haar zoon ‘tot in eeuwigheid koning zal zijn’ en ‘Zoon van de Allerhoogste’ genoemd zal worden. Maria luistert, en vertrouwt op God.

De mensen die de woorden van de engel hoorden, zullen gedacht hebben aan verschillende teksten van de profeet Jesaja. Onder andere de tekst die we vandaag hebben gelezen, de profetie over het volk dat in duisternis ronddoolt. De boodschap over een kind dat geboren wordt, moet heel hoopvol geklonken hebben: er komt een rechtvaardige koning die voor altijd zal regeren. Er zal vrede zijn, en de soldatenlaarzen en -mantels worden verbrand.

Naar die vrede kun je verlangen. De situatie wereldwijd, problemen in je eigen omgeving of onrust in je innerlijk leven kunnen dit verlangen versterken – een verlangen naar een leven in harmonie met jezelf, met de mensen en de wereld om je heen, en met God. Dat betekent gehoorzaam zijn aan God en vertrouwen op hem. Dan schenkt God zijn vrede als een zegen.

Hoe laat jij zien dat je op God vertrouwt?

terug