(H)erkenning (H)erkenning

De engel Gabriël heeft aan Maria verteld dat ze een zoon zal krijgen. Het teken daarvoor is dat haar familielid Elisabet ook zwanger is. Elisabet is al oud, en heeft nooit eerder kinderen gekregen. Daarom gaat Maria direct op reis naar Zacharias en Elisabet.

Als Maria binnenkomt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het is een van de meest vertederende momenten in de Bijbel. Als ze Elisabet begroet, trappelt Johannes, het kind van Elisabet, in zijn moeders buik. En het is geen trappelen zoals ongeboren baby’s wel vaker doen. Nee, Elisabet raakt vol van de heilige Geest, en legt in vers 43 en 44 uit wat er gebeurd is: zo klein als hij is, heeft Johannes Jezus herkend. En dat is de rol die hij later ook zal hebben: Johannes is de bode die de komst van Jezus aankondigt.

De vreugdesprong van haar ongeboren kind opent Elisabet de ogen voor de bijzondere zwangerschap van Maria. Ze noemt het kind van Maria nu al ‘Heer’, kurios in het Grieks. Dat woord wordt gebruikt voor aardse koningen en heersers. Maar het is ook de Griekse vertaling van adonai, de titel die in het Oude Testament voor God wordt gebruikt. En in het Nieuwe Testament geeft deze titel aan dat Jezus één is met God, zijn Vader.

Welke regel uit het lied van Maria blijft je het meest bij? Wat heeft die regel voor jou met Kerst te maken

terug