(Historietje) Gedachtenissteentjes. (Historietje) Gedachtenissteentjes.
 
Als er iemand in onze gemeente overleden is, wordt daar in de eerst-volgende zondagse eredienst bij stilgestaan. De steen wordt tijdens de dienst, na het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid, in de schaal gelegd. Op de steen staan de naam, ge-boorte- en overlijdensdatum van de overledene. De steen zal in de schaal op de avondmaalstafel liggen tot de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de overledenen van het afgelo-pen jaar gedenken. Op deze zondag, die ook wel Koninkrijkszondag of Dodenzondag wordt ge-noemd, wordt de familie van elke overledene uitgeno-digd om de dienst bij te wonen. Na deze dienst krijgen de families de steentjes van hun dierbaren mee als blijvend aandenken. Tijdens deze Gedachtenisdienst worden door familieleden kaarsen aangestoken wor-den hen die niet meer in ons midden zijn. Voor gemeenteleden is er tevens gelegenheid om een kaars aan te steken.

terug