Gods telefoon Gods telefoon
Ik weet niet of 't U bekend is
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks ten hemel gaat.

Want gaat U op de knieën,
dan gaat daar ginds de bel,
en kunt U rustig spreken,
God hoort Uw stem dan wel.

U zult het ras bemerken:
de lijn is altijd vrij.
'U bent verkeerd verbonden'
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door Uw niet geloven,
contacten stuk gegaan,
of hebt U lang het toestel,
verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel,
dus kost 't U geen voorbereiding,
op ieder tijdstip van de dag,
gebruik te maken van de leiding.

God wil beslist wel naar U horen,
nooit zegt Hij: 'Maak het kort',
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat g'Uw hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor,
God wil steeds voor zijn kind het beste
daar is Hij vader voor.

Dus controleer maar eens Uw toestel,
en maak het storingvrij,
Uw vader in de hemel,
is dan ontzaglijk blij.

Elohim.
terug