Het orgel Het orgel

Het einde van de 19e eeuw was ook het einde van de voorzangers. Vele eeuwen hadden de schoolmeesters trouw de psalmen en gezangen voorgezongen in de kerk.
In navolging van andere kerken werd ook in Steggerda het verlangen naar een orgel groter. In 1893 werd er voor het eerst over gesproken en in 1899 was het zover.
Er werd een “Van Dam” orgel aangeschaft gelijk met een orgel in de kerk van Vinkega. Op 11 februari 1900 werd de gerestaureerde kerk in Steggerda met het nieuwe orgel in gebruik genomen.
De betrekking van voorzanger en voorlezer werd nu opgeheven. De heer P.C. Zijlstra, hoofd van de school in Steggerda, die deze betrekking vervulde voor f 80,-- per jaar, kreeg een schadeloosstelling van f 40,-- per jaar.
 
Maar net zoals met de kerkgebouwen laat ook hier het onderhoud ten wensen over. De kwaliteit van het orgel gaan hard achteruit. Onderzoek dat in 1974 werd uitgevoerd naar beide orgels wees uit dat beide orgels niet meer te herstellen zijn ook niet met veel geld. Rest dan maar één optie, beide orgels vervangen.
 
Het orgel in de kerk van Steggerda, een flentrop, is bijeengespaard en in 1977, tijdens het vieren van het 250 jarig bestaan van de gemeente in gebruik genomen.
 
terug