In en rondom de kerken In en rondom de kerken
Het interieur

In de jaren 70 van de vorige eeuw is de kerk grondig opgeknapt. Daarbij is veel zorg besteed aan het interieur van de kerk, een grote kandelaar met kaarsen (geschenk van een echtpaar), avondmaalstafel, de houten betimmering van de consistorie en garderobe, het witten van de muren naast schilderwerk aan binnen- en buitenkant, nieuwe gordijnen aan weerskanten, nieuwe vloerbedekking, geluidsinstallatie en aparte apparatuur voor mensen met verminderd gehoor, overbrengen van banken uit de kerk Vinkega naar de kerk Steggerda en een nieuw orgel.
Een raadselachtige grafzerk
In vroegere tijden voor 1800 werden de doden vaak in de kerk begraven. In de kerk te Steggerda is nog een oude grafzerk te zien die voor de kansel ligt. Het is nog altijd onbekend wie hier begraven ligt omdat de namen er niet meer op staan.
Aan de bovenzijde van de zerk staat: “anno 1642”.
Op de steen staat een vers:
“Ick, die (hier lich) begraven
 be(en) (nu in veilige) haven
(zoals de Heere heeft) toegeseit
(En ick ook immer heb) verbeit
(so lich ick hier) onder begraven
(U Heere ick) roepe aan”.


 

 

 
 

 
 
Daaronder staat een dubbel gehelmd wapen, links een mannelijk wapen met een huismerk, een jachthoorn en een ster. Rechts een vrouwelijk wapen (ruitvorm) met halve adelaar en in de rechterhelft boven een ster en beneden een bloem (?).
 
Onder het wapen een tweede vers:
“mijn (leven) dat is ten Ende
Ick ben verlost van alle ellende
(van pijnlic) heyt aen mijn lichaem
(Ick) nu geniet beqaem
(Wat Hij beloofde) seer schoon
(En kwam) verlossen in sijnen woon”.


 


  

Het randschrift zegt: “26 maius (mei) is in den Heere gerust (prachtige uitdrukking die op veel oude grafzerken staat)
De Doechbare …………. Omtrent ……… iaeren en hier begraven”.
Aan de vier hoeken staan doodshoofden.
Wie hier begraven ligt is en blijft tot nu toe een raadsel. Vermoedelijk iemand uit de lagere landadel. De van Haren’s en de Franckena’s hadden in 1698 hier bezittingen.
Een predikant is onwaarschijnlijk, omdat Steggerda in 1642 nog geen eigen predikant had. Een heel kleine kans zou ds. Judocus Hermanni de Vos maken, con. Predikant uit Noordwolde, waar Steggerda toen ook bij behoorde. Hij ging in 1623 met emeritaat en was in 1636 nog in leven.
 
terug