KAARSEN IN DE KERK VAN TOEN EN NU KAARSEN IN DE KERK VAN TOEN EN NU
De lampjes die de christenen in de eerste eeuwen met Pasen voor hun ramen zetten, dienden niet zo zeer tot verlichting van de donkere straat, als wel ter verhoging van de feestvreugde. Met de feestverlichting, die onze winkelcentra in de maanden november en december siert, is het niet anders gesteld. Licht zet luister bij een gebeurtenis. Een voorbeeld van een lichtsymbool dat zijn oorsprong waarschijnlijk in de wereldse praktijken vindt: Romeinse senatoren lieten zich, wanneer zij ’s avonds uitgingen, voorafgaan door twee fakkeldragers. Allereerst diende het een praktisch doel, maar al snel was het een teken van aanzien. Het is dan wel te begrij pen dat later in de tijd de Romeinse keizer vooraf werd gegaan door zeven toortsdragers. In het begin van de vierde eeuw wordt de kerk eveneens in de hiërarchie opgenomen. Hierdoor komt het dat de paus gelijk in rang staat met de keizer.
Ook de paus wordt plechtig de kerk binnengeleid door zeven kaarsdragers.In het jaar 1000 vindt een verschuiving plaats: de kaarsen worden niet langer binnen gedragen, maar blijven rond het altaar gegroepeerd staan. En het zal ook niet lang meer duren of de kaarsen staan niet rond het altaar, maar erop. Sindsdien duidt men met de kaarsen de aanwezigheid van Christus aan. Met de Gerefor meerde Reformatie werd niet alleen het altaar afgeschaft, maar ook het gebruik van kaarsen. Pas met het ontstaan van de liturgische beweging verschenen ook de kaarsen als liturgische attributen weer in het protestantse kerkinterieur.
Het is gaandeweg ingeburgerd dat één of meer kaarsen de avondmaalstafel sieren. Het aansteken van deze kaarsen kan men zien als een teken dat wij dit samenzijn wijden aan de Heer. Het aansteken van de kaarsen, als onderdeel van de liturgie, vindt meestal plaats aan het begin van de dienst. De Statenbijbel, die op een lezenaar hoort te liggen, kan geflankeerd worden door twee kaarsen.
De bedoeling is duidelijk: eerbied voor het woord van God. Het licht van de kaarsen doet denken aan het Licht van de wereld, Jezus Christus en aan diegene die ons leven wil verlichten.
terug