zo 2 aug 2020  om 9.30 uur te Steggerda
Voorganger: Da. Gaastra, Zwolle
Kerkdienst
Organist: Sippie Hoornstra

OVERVLOED AAN BROOD, GEBREK AAN GELOOF

* Mededelingen

* Aanvangslied: Lied 78: 1, 5.

* Votum en groet

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
door Jezus Christus de Heer, in de heilige Geest.

A: AMEN

V: Onze hulp is in de naam van de heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON

* Gebed

* Lied 216: 1, 3

* Lezing: Psalm 78: 13, 22

* Orgelspel psalm 78

* Lezing Matteüs 14, 13-21

* Lied 836: 1,2, 4

* Preek: ‘Overvloed aan brood, gebrek aan geloof

* Meditatief orgelspel

* Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

* Slotlied: 429 (Liedboek voor de kerken!!!! 1, 3) Wie maar de goede God laat zorgen.

* Wegzending.
Na het filmpje met het slotlied:
Tekst 429: 3  gelezen door voorganger omspeeld door de organist.

* Zegen.
* Organist speelt als acclamatie: amen?
 

terug