zondag 15 mei 2022 om 9.30 uur te Noordwolde

Welkomstdienst voor 4-jarigen en hun ouders
Voorganger(s): Ds A.C. Meesters
Organist: Williene

Orde van dienst voor zondag 15 mei 2022 (Noordwolde)

Welkomstdienst voor 4-jarigen en hun ouders


Lied 288 (Goedemorgen, welkom allemaal)

Groet en bemoediging

Aansteken van de Bijbelkaarsen

Lied 218:1,2,3,5 (Dank U voor deze nieuwe morgen) (met instrumenten voor de kinderen)

Gebed

Lied 8b:1,2,3,4,5 (Zie de zon, zie de maan) Dit lied zingen met de beamer mee

Inleiding op het lezen van de Bijbel

Gebed bij de opening van Gods Woord

Bijbelverhaal: ‘Jezus bidt voor kleine kinderen’

Alles wordt nieuw I,20:1,2 (Laat de kind’ren tot Mij komen)

Bijbelverhaal: ‘God belooft een nieuwe aarde’

Alles wordt nieuw I,30:1,2,4,5 (Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde)

Korte overweging (voor grote mensen)

Lied 117a:1,2 (Gij volken loof uw God en Heer)

Uitreiken van geboortekralen en Bijbeltjes

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Lied 416:1,2,3,4 (Ga met God en Hij zal met je zijn) (met instrumenten voor de kinderen)

Zegen

terug