zo 6 sep 2020  om 9.30 uur te Noordwolde
Voorganger: Ds. Alco Meesters
kerkdienstt

Welkom en mededelingen

Lied
84:1,3 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 


Groet en bemoediging

Lied 286:1,2,3 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’

Gebed

Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’

Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Prediker 7:15-22

Lied 807:1,2,3,4,5,6 ‘Een mens te zijn op aarde’ 
Schriftlezing: Johannes 8:1-11
Acclamatie: lied 339a (CD) 

Prediking

Orgelspel


Lied 313:1,2,3,4,5 ‘Een rijke schat van wijsheid’ 

Dankgebed en voorbeden

Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’ 

Lied ‘Ga maar gerust’
Zegen
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Collecte uitgang: Stichting Ambulance wens
Peuteroppas:       Anja de Vos 

terug