zo 13 sep 2020  om Steggerda 9.30 uur
Startzondag


Welkom en mededelingen 

Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Groet en bemoediging

Aansteken van de kaarsen

Lied 8b:1,2,3,4 ‘Zie de zon, zie de maan’

Gebed

Lied 150:1,2 ‘Loof God, loof Hem overal’

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Matteüs 18:21-35

Lied 836:1,2,5 ‘O Heer die onze Vader zijt’

Prediking

Orgelspel


Lied 139:1,6 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

Dankgebed en voorbeden

Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’

Lied ‘Wie op uw woord vertrouwt, o God’, coupletten 1,2 en 4
 
Zegen

Wie op uw Woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt.
Waar Uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van Uw geest geniet
en zich reisvaardig maakt.

Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn,
biedt Gij Uw looftocht aan.
Roep ons tot pelgrims die van hier,
gezegend verder gaan.

Collecte uitgang: Christelijke Muziekvereniging Crescendo
Peuteroppas:      Mirjam van Ginkel

 

terug