zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur te Steggerda

kerkdienst
Voorganger(s): de heer J. Koops, Kollum

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Lied 280: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet
Inleidende woorden op het thema van de dienst


Morgenlied 287: 1, 2 en 5

Kyriegebed

Glorialied Lied 305, alle drie coupletten

Gebed van de zondag

Lezing uit Numeri 27: 12 - 23

Zingen Lied 100: 1 en 2

Lezing uit Johannes 10: 22 - 39

Zingen 119-a 1 en 2

Overdenking

Orgelspel


Zingen lied 1014 (alle vijf)

Gebeden

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3

Zegen, met 3 x gezongen Amen

Na de zegen: lied 708: 1 en 6

 

terug