zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur te Noordwolde

Vierde zondag in de Veertigdagentijd
Voorganger(s): Ds. A.C. Meesters

Welkom en mededelingen

Lied 213:1,2,5 (Morgenglans der eeuwigheid) 

Groet en bemoediging
 
Aansteken Bijbelkaarsen

Uitleg liturgisch bloemstuk


Lied 122:1,3 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij) 

Kyriëgebed (gebed wordt zingend voortgezet): Lied 547:4,5,6 
 
40-dagenproject Kindernevendienst
Projectlied: ‘Verander je mee?’ (melodie: Lied 536) Orgelbegeleiding – 2 coupletten
Kinderen naar de kindernevendienst
 
Gebed bij de opening van Gods Woord

Schriftlezing: Johannes 9:1-21

Lied 653:1,2,7 (U kennen, uit en tot U leven) 

Schriftlezing: Johannes 9:24-39

Acclamatie: lied 339f 
 
Prediking

Orgelspel

 
Lied 909:1,2,3 (Wat God doet, dat is welgedaan) 

Dankzegging en voorbeden

Collecte voor diaconie en kerkrentmeesterlijk beheer

Lied 974:1,3,5 (Maak ons uw liefde, God, tot opmaat) 

Zegen
 

De uitgangscollecte is bestemd voor Missionair werk


Voedselbank
Het product van de maand maart:  groente in pot of blik, houdbare melk, thee, broodbeleg. En natuurlijk alles wat u wilt geven is welkom zoals aardappels, koffie
Oecumenische vieringen  --  mediteren langs de weg
In de Veertigdagentijd worden, in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochie van Steggerda, wekelijks op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur gebedsvieringen gehouden.  Alle vieringen zijn in de PKN kerk te Steggerda. De vastenmaaltijd
(21 maart) is in het Anker. Voor deze vieringen bent u allen van harte uitgenodigd.
Data: 21 maart, 28 maart, 4 april
Zaterdagmiddag 18 maart: gezellige middag voor alle vrijwilligers en belangstellenden in de kerk te Noordwolde GAAT NIET DOOR, dit in verband met het overlijden van de heer A. van den Berg.


 

terug