Korte kerkhistorie Noordwolde

Korte kerkhistorie Noordwolde
Toen de bevolking in de 19e eeuw flink toenam door de vestiging van de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord, kreeg de kerk in 1853 een zijbeuk die bij de restauratie in 1964-1967 weer werd verwijderd.

De toren op de kerk werd in 1874 gebouwd ter vervanging van een oude dubbele klokkenstoel. In 1875 werd het monumentale Van Dam orgel gebouwd. Vanaf de Reformatie maakte Noordwolde deel uit van de combinatie Steggerda, Vinkega, Noord wolde en Boijl. De toenmalige predikant woonde in Noordwolde.In 1727 kreeg de gemeente Steggerda,Vinkega een eigen predikant. In 1860 werd ook de gemeente Boijl zelfstandig.
 
Sinds februari 2012 vormen de Protestantse Gemeente Steggerda, Vinkega,  De Hoeve en Protestantse Gemeente Noordwolde samen de Protestantse Gemeente Lindestreek.
Met opnieuw één predikant.

Door de eeuwen heen zijn in deze kerk erediensten gehouden.
Wij nodigen u van harte uit deze met ons te vieren. (Zie informatie kerkdiensten)
 

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van de Protestantse kerk te Noordwolde ga dan naar  Uitgebreide kerkhistorie Noordwolde  zie ook Van Dam orgel

 Foto`s kerk genomen voor kerkrestauratie1964 ga naar Fotoalbums

terug