Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Administrateur financiën: Mevrouw A. de Vos
E-mail: cvk.prot.gem.lindestreek@gmail.com
Telefoon: 06-53386658

Voorzitter: H, Dekker
Telefoon : 0621401015
E-mail: dekkersland@home.nl

Secretaris de: heer H.van der Draai
E-mail:  harmvddraai@gmail.com


Bankrekening Protestantse Gemeente Lindestreek:
NL03 RABO 0361 2438 12

Collectemunten:
Bestellen door overboeking op bankrekening NL49 RABO 3632 8413 30 t.n.v. Protestantse Gemeente Lindestreek. U dient aan te geven welke munten ( € 1.00 of € 0.50) u wenst. De munten worden de 1e en 2e zondag van de maand uitgereikt.
Info: J. van der Berg, telefoon 0561 441708.

 

 

terug