Klokkenstoelen en kerkhoven Klokkenstoelen en kerkhoven
Op een tekening van de kerk in Steggerda uit 1722 is een klokkenstoel te zien met een klok. Later hebben er in de klokkenstoel twee klokken in gehangen.
Op de kleine of zuiderklok stond: Mefecit Chrstiaan en Jan Seest Amstelodami 1784 (ik ben gemaakt door Christiaan en Jan Seest te Amsterdam in 1784). Aan de voorzijde stond te lezen: Corn. Burt Andriessen, predikant, Jan Reinders, Jacob Jans Das, kerkvoogden, Jan Alberts, Stelling, schoolmeester (een stelling was een soort rechter). Aan de achterzijde was een pot met bloemen te zien waaromheen goudloof en daaronder: Jr. Anne Willem van Haren, Grietman van S.W.
Op de grote of noorderklok stond nagenoeg hetzelfde, doch het jaartal 1785.
Een oude plattegrond van het kerkhof te Steggerda toont aan dat de klokkenstoel later op een andere plaats is gebouwd, ongeveer ter hoogte waar het grindpad begint, dat naar de consistorie voert.
Op het kerkhof van Vinkega heeft een klokkenstoel gestaan met een klok. Of daar wat opgeschreven stond is niet bekend. Het heeft gestaan in een hoek van het kerkhof ten zuidwesten van de hoofdingang.
 
Bij de ingang van het kerkhof ligt een steen op een sokkel. Deze gedenksteen is ter ere van het 250 jarig bestaan van de gemeente Steggerda. Op de sokkel zitten twee natuursteen platen met tekst.
Plaat 1: hervormde gemeente Steggerda, Vinkega en De Hoeve. Eben Haezer “Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen” (1 Samuel 7:12)
Plaat 2: Maakt al de volkeren tot mijn discipelen (Mattheüs 28:15)
 
De tekst van de eerste plaat was de tekst van de jubileumdienst en de andere tekst die van de oudejaarsdienst 1977. De steen is geschonken door diaken J.A. Hornstra.

 

terug