Pinksterfeest in de Hoeve. Pinksterfeest in de Hoeve.
In 2021 werd er door Unite in Christ een dorpentocht gehouden,
hierbij werd door plaatselijke kerkmensen een kruis van
dorp naar dorp gebracht door de drie noordelijke provincies.
Zij wilden met deze tocht mensen bemoedigen,
verbinden en over kerkmuren heen Gods liefde voor de mensen uit dragen.
Het verlangen kwam naar boven om in zeven plaatsen
op de route c.q. omgeving een pinksterfeest op te zetten.
Dit, om in de eigen streek en omgeving te laten zien
dat God nog steeds verbinding met ons mensen zoekt
en om Gods grote genade te verkondigen.Pinksteren, het Christelijke feest waarin bij herdenken dat de Heilige Geest
is neergedaald over de apostelen, de uitstorting van de Heilige Geest en
het begin van de Christelijke Kerk.


Pinksterfeest 316… waar komt die naam toch vandaan vraagt u zich misschien af?
316  Staat voor Johannes 3 vers 16: “Want God had de wereld zo lief
dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die gelooft
niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Deze geweldige tekst willen we graag delen en uitdragen
dmv het organiseren van een 2 daags Pinkster festival aan
de Vinkegavaartweg 20 in de Hoeve.


Inmiddels zijn wij alweer een klein jaar bezig met de voorbereiding.
Dit wordt mede in samenwerking gedaan met Unite in Christ.
 
terug