Van Dam orgel

Van Dam orgel
Van Dam orgel

Geschiedenis Van Dam orgel in de Protestantse Kerk Noordwolde Fr.

In 1876 werd bij de orgelmakers L. van Dam en Zonen te Leeuwarden een orgel aangeschaft. Het orgel werd in de noordwaarts uitgebouwde dwarsbeuk tegenover de kansel geplaatst en op 10 september 1876, tijdens een kerkdienst ingewijd. Voorganger was ds. Van der Tuuk, hij was ook de stichter van de rietvlecht- industrie in dit dorp. Mede daarom is in Noordwolde een straat naar hem vernoemd. Zijn vrouw was de eerste organiste op het orgel.

De bouw van het orgel kostte destijds fl. 3400,-. Een dergelijk bedrag kon de kerkelijke gemeente alleen opbrengen na een legaat van fl. 1000,- door Maria Kuyper, ongetrouwde dochter van een predikant die voorheen in Noordwolde had gestaan.

In 1967 werd de dwarsbeuk afgebroken. De hele kerk moest daardoor onder han- den worden genomen. Het orgel werd toen gerestaureerd (door E.R. Ottes) en aan de torenzijde op de galerij achter de balustrade geplaatst. Eerder was het orgel in 1940 door Vaas en Bron gerestaureerd. De restauratie die de Leeuwarder orgelmakerij Bakker & Timmenga in 2007/2008 verrichtte, onder advies van Jan Jongepier uit Leeuwarden, werd zaterdag 25 oktober 2008 officieel afgerond.
Bij deze restauratie is het orgel niet alleen helemaal schoongemaakt, maar het hele
mechaniek is gecontroleerd en waar nodig hersteld of vernieuwd. Verder zijn de windladen geheel hersteld en er is ook een nieuwe elek- trische windmachine aangebracht. Het orgel is naar voren geplaatst en in de balustrade geïnte- greerd. Curieus is dat een balk die vóór het orgel langs liep, nu door de orgelkas loopt, precies langs de pijpen in de kas. Op het hoofdwerk werd op de door Van Dam gereserveerde positie een nieuw Cornetregister (3 sterk - discant) geplaatst. Dit kwam in de plaats van het        Vóór de restauratie        in 1967door E.R. Ottes aangebrachte Sexquialterregister (2 sterk – discant).

                                                                                                           

 De vleugelstukken die in 1967 verwijderd maar gelukkig wél bewaard werden, zijn weer aangebracht. De consoles onder de beide fronttorens die in 1967 verloren gingen, zijn nieuw gemaakt door houtsnijwerker Tico Top uit Kruisweg (Groningen). Gedurende de restauratie werd in de  erediensten een in bruikleen gegeven tweeklaviers harmo- nium gebruikt.
De restauratie vond plaats onder advies van Jan Jongepier uit Leeuwarden.
 

De dispositie
Hoofdwerk: (C-g3) Dwarswerk: (C-g3)
Bourdon 16 luit does 8 F
Prestant 8 Salicionaal 8
Holpijp 8  Viola di Gamba 8
Octaaf 4 luit travers 4 F
Roerfluit 4 Gemshoorn 2
Quintprestant 3 Pedaal (C-d1)
Octaaf 2   aangehangen Tremulant a
Cornet 3 st  
Trompet 8 B/D  

 

 

Orgel voor restauratie kerk in de zijbeuk meer foto`s over deze restauratie
ga naar - Foto`s van voor de kerkrestauratie kerk Noordwolde- in
Fotoalbums


              
 
In 1876 werd door de orgelmakers L. van Dam en Zonen te Leeuwarden een orgel in de noordwaarts uitgebouwde dwarsbeuk tegenover de kansel geplaatst en op 10 september 1876, tijdens een kerkdienst ingewijd.

 

terug